M̲C̲ ̲Q̲U̲Y̲Ề̲N̲ ̲L̲I̲N̲H̲H̲

Chưa phân loại

TIN SỐC SÁNG NAY: Thực hư MC Quyền Linh ” Qua Đời ‘ vì C.OV.ID-19 Khiến cả showbiz và CĐM bàng hoàng

Untitled

S̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼a̼o̼,̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

Thuốc kháng virus molnupiravir điều trị COVID-19 giúp giảm 50% bệnh nhân  nhập viện | Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

MC Quyền Linh: Tin tức, hình ảnh mới nhất về nam MC được yêu thích nhất
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼:̼ ̼”̼G̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼T̼i̼m̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Z̼a̼l̼o̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼

Đông đảo nghệ sĩ Việt đến viếng đám tang nghệ sĩ Hán Văn Tình

C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼…̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

MC Quyền Linh 2 tháng nay ở chung nhà mà không dám gặp con: Cảnh cha con rất gần mà cũng rất xa, đau lòng chứ! - Sao việt - Việt Giải Trí
̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ạ̼ ̼T̼h̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼.̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼ A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

Quyền Linh: Hơn 2 tháng rồi không dám gặp con dù ở chung nhà: “Bây giờ bà con cần ba nó hơn” “Ba xin lỗi” - Tin tức nóng nhất, mới nhất
̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼:̼ ̼”̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼:̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼”̼.̼

MC Quyền Linh 2 tháng nay ở chung nhà mà không dám gặp con: Cảnh cha con rất gần mà cũng rất xa, đau lòng chứ! - Sao việt - Việt Giải Trí

̼”̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼m̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼g̼i̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼

Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼h̼u̼n̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼:̼ ̼C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼v̼á̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼4̼5̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼
̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼4̼5̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Vụ clip thiếu nữ kêu cứu khi bị hiếp dâm trong khách sạn: Công an đã khởi tố 2 bị can

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼-̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼”̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Clip hiếp dâm thiếu nữ ở Hà Tĩnh: Gia đình tố cáo cách đây 2 tháng, nhưng hành vi xảy ra từ năm 2020

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼”̼H̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.