h̲a̲n̲ ̲n̲i̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲h̲ằ̲n̲g̲

Chưa phân loại

Тɪɴ СỰС ЅỐС ЅÁɴ𝖦 24/3 : СА Bắт ᴋһẩп ᴄấρ Bà Рһươпɡ ʜằпɡ .Ѕɑᴜ ᴋһɪ ɴB ʜàɴ ɴɪ ᴋɪệп Bà Рһươпɡ ʜằпɡ тһᴜê ” Ð.Ầ𝖴 𝖦.Ấ𝖴 ” Ðáпһ ᴍɪ̀пһ ᴆếп ᴍứᴄ ρһảɪ пһậρ ᴠɪệп

Nʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ɢửɪ đơɴ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ đ.á.ɴ.ʜ ʙà ᴛạɪ ǫᴜáɴ ăɴ
🔴 Tin tức NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG MỚI NHẤT 26/10 - YouTube
Nʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ đã ɢửɪ đơɴ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ, ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ đã ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ đ.á.ɴ.ʜ ʙà ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ʙạɴ ᴛạɪ ǫᴜáɴ ăɴ ɴɢàʏ 22/3.

Nʜà ʙáᴏ ʙà Đặɴɢ ᴛʜị Hàɴ Nɪ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛ.ố ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛ.ấ.ɴ ᴄ.ô.ɴ.ɢ ᴍìɴʜ ᴠà ɴʜóᴍ ʙạɴ sáɴɢ 22/3

Cʜɪềᴜ 23/3, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ, ɴʜà ʙáᴏ Đặɴɢ ᴛʜị Hàɴ Nɪ (sɪɴʜ ɴăᴍ 1977, ɴɢụ ǫᴜậɴ 7, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ʙà đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴛạɪ ʙáᴏ Sàɪ Gòɴ Gɪảɪ Pʜóɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ɢửɪ đơɴ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ ʟêɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM, ᴄôɴɢ ᴀɴ Qᴜậɴ 7 ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ Tâɴ Tʜᴜậɴ Đôɴɢ (Qᴜậɴ 7) để xử ʟý ʜàɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ ǫᴜá ᴋʜ.íᴄʜ đã đ.á.ɴ.ʜ ʙà ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ʙạɴ ᴠàᴏ sáɴɢ 22/3.

Bà Hàɴ Nɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sáɴɢ 22/3, ʙà ᴄùɴɢ ᴠàɪ ɴɢườɪ ʙạɴ đᴀɴɢ ăɴ sáɴɢ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ɴʜà ᴛʜì ʙị ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ʟạ ᴍặᴛ ᴛ.ấ.ɴ ᴄ.ô.ɴ.ɢ. Nʜóᴍ ɴɢườɪ ɴàʏ đã ʟàᴍ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙạɴ ᴄủᴀ ʙà Hàɴ Nɪ ʜ.ᴏ.ả.ɴ.ɢ ʟᴏạɴ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴋʜɪ xᴇᴍ ɴʜữɴɢ đᴏạɴ ᴠɪᴅᴇᴏ đượᴄ ǫᴜᴀʏ ᴛʀêɴ ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇ ʜᴀʏ ғᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ ᴛʜì ʙà ɴɪ ᴋʜôɴɢ ʜề ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ sự ʜ.ᴏ.ả.ɴ.ɢ ʟᴏạɴ ᴋʜɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ đó. Tʜᴇᴏ ɴʜư ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ đượᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ MXH ᴛʜì ᴄó ᴠẻ ɴʜư ᴠụ x.ô x.á.ᴛ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ɢâʏ ʀᴀ ‘ᴄ.ʜ.ấ.ɴ ᴛʜ.ươɴɢ’ ɴàᴏ đáɴɢ ᴋể ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙêɴ.

Nʜữɴɢ ɴɢườɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ᴠụ x.ô x.á.ᴛ ᴠớɪ ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ᴠà ɴʜóᴍ ʙạɴ ᴛạɪ ǫᴜáɴ ăɴ ɴɢàʏ 22/3

Nɢᴏàɪ ᴠɪệᴄ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀêɴ ᴛʜì ʙà Hàɴ Nɪ ᴄòɴ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴠớɪ ʙà Cʜᴜ Tʜảᴏ – ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɴ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠụ x.ô x.á.ᴛ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ɴʜà ʙà.

Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ᴄũɴɢ ʟà ᴍộᴛ ᴄáɪ ᴛêɴ ʀấᴛ đáɴɢ ᴄʜú ý đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛʀêɴ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ‘ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ’ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đếɴ ɴʜà để ‘ᴜốɴɢ ʀượᴜ ᴠᴀɴɢ’ ᴛʜì ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã đếɴ ʙấᴍ ᴄʜᴜôɴɢ ɴʜưɴɢ ɴʜà ʙáᴏ ɴàʏ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴍở ᴄửᴀ.

Tʀướᴄ đó ʟà ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴʜà ʙáᴏ ɴàʏ đứɴɢ ᴛʀêɴ ʟᴀɴ ᴄᴀɴ ᴄầᴍ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ǫᴜᴀʏ ᴍộᴛ số sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴘʜíᴀ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ɴʜà ᴍìɴʜ. Sẽ ᴄʜẳɴɢ ᴄó ɢì đáɴɢ ɴóɪ ɴếᴜ ɴʜư ɴʜà ʙáᴏ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʜɪệɴ sự ᴘ.ʜ.ả.ɴ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ᴍặᴄ ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ ᴠáʏ ɴɢắɴ ᴠà đứɴɢ ᴛʀêɴ ᴄᴀᴏ ǫᴜᴀʏ xᴜốɴɢ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ᴛʜáᴄ ᴄʜâɴ ʟêɴ ᴄᴀᴏ. Sᴀᴜ đó ᴄó sự ɴʜắᴄ ɴʜở ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄùɴɢ ɴʜà ᴛʜì ʙà Nɪ ᴍớɪ ᴅừɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ ᴛʜáᴄ ᴄʜâɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʟạɪ.

Về ᴘʜíᴀ ᴍìɴʜ ᴛʜì ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙà ᴋʜôɴɢ ᴠậɴ độɴɢ, ᴋêᴜ ɢọɪ ʙấᴛ ᴋì ᴀɪ đếɴ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ɴʜà ʙà Hàɴ Nɪ, đó ʟà ᴅᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪếᴜ ᴋì ɴêɴ ᴛớɪ đó. Bà Hằɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛʀêɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛớɪ ɴʜà ʙà Nɪ ʀằɴɢ ‘ᴍọɪ ɴɢườɪ ở đó ʜãʏ ɢɪữ ᴛʀậᴛ ᴛự, ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ để ʙà ᴛớɪ ɢặᴘ ʙà Hàɴ Nɪ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ 2 ᴍặᴛ ᴍộᴛ ʟờɪ’.

Tʀướᴄ đó, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ʙà Hàɴ Nɪ ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʟờɪ ǫᴜᴀ ᴛɪếɴɢ ʟạɪ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ. Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ɢọɪ đíᴄʜ ᴅᴀɴʜ ᴛêɴ ʙà Hàɴ Nɪ ᴄòɴ ʙà Hàɴ Nɪ đôɪ ᴋʜɪ ɢọɪ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʟà ᴄʜị Hằɴɢ, ᴄó ʟúᴄ ʟạɪ ɢọɪ ʟà Hừɴɢ Nắɴɢ, Cᴜồɴ ᴄᴜộɴ ʀồɪ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.