b̲à̲ ̲h̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲

Chưa phân loại

 

Tʜựᴄ ʜư ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã đượᴄ ᴠề

Hɪệɴ ᴛạɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đᴀɴɢ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛạɪ T30 để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ʟà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜ.ấᴛ ᴛʜ.ɪệᴛ.

Sáɴɢ ɴᴀʏ, ɴʜɪềᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã đượᴄ ᴛʜả ᴠề sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠà sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠàᴏ ᴛốɪ ɴᴀʏ (25/3).

Cụ ᴛʜể, ᴛʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄủᴀ Báᴏ Tʜᴀɴʜ Nɪêɴ, ᴋêɴʜ ᴛɪᴋ.ᴛᴏᴋ@ғᴀɴᴘʜᴜᴏɴɢʜᴀɴɢ ɴêᴜ: “Nóɴɢ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã đượᴄ ᴛʜả ᴠề ᴠà ᴄʜỉ ʙị ᴘʜạᴛ 1,5 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜầᴍ ʟẫɴ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ sẽ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛốɪ ɴᴀʏ để ɴóɪ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ…”.

Còɴ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ Fᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ Lᴜᴄᴀs Bùɪ ᴠɪếᴛ: “Cʜị ʜằɴɢ đã ᴠề. Và ʙáᴏ ᴠẫɴ ᴠɪếᴛ ʀầɴ ʀầɴ”.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, sáɴɢ 25/3, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ʜɪệɴ ᴛạɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đᴀɴɢ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛạɪ ᴛ30 để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴛíɴʜ đếɴ 15 ɢɪờ ɴɢàʏ 25/3, ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜị ʜằɴɢ đã ᴠề ᴛʀêɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ.

Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đᴀɴɢ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ. Ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴠàᴏ sáɴɢ 25/3.

Báᴏ VTC Nᴇᴡs đưᴀ ᴛɪɴ, ɴɢàʏ 25/3, Vɪệɴ KSND TP.HCM đã ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ 3 ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴠớɪ  ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ (sɴ 1971, Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴛʏ Cổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ) ʙị ᴋʜởɪ ᴛ.ố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.âᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”, ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 2 Đɪềᴜ 331 Bộ Lᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

Cùɴɢ ᴠớɪ ʟệɴʜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố, ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪᴀᴍ, ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ʟệɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ 2 ᴄăɴ ɴʜà ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛạɪ số 17-19 Nɢô Đứᴄ Kế (ǫᴜậɴ 1) ᴠà số 6 Nɢᴜʏễɴ Tʜôɴɢ (Qᴜậɴ 3).

Qᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜáᴍ xéᴛ đạɪ ᴅɪệɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó ᴍặᴛ để ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜáᴍ xéᴛ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ ᴠậᴛ ᴄʜứɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áɴ.

Nɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ᴄáᴄ đơɴ ᴛʜư ᴛ.ố ᴄáᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ, ᴄá ɴʜâɴ ᴅᴏ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đᴀɴɢ ᴛʜụ ʟý sẽ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴘʜòɴɢ PC0101 – Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đɪềᴜ ᴛʀᴀ. Đâʏ đượᴄ xᴇᴍ ʟà ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ xᴇᴍ xéᴛ ʟượɴɢ ʜìɴʜ ʟúᴄ đưᴀ ᴠụ áɴ ʀᴀ xéᴛ xử.

Hɪệɴ, ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã đượᴄ “ᴛʜả ᴠề” ᴠà ᴄʜỉ ʙị ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ. Pʜíᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, đó ʟà ᴛɪɴ đồɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ. Bà ʜằɴɢ đᴀɴɢ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.