̲S̲á̲n̲g̲ ̲N̲a̲y̲ ̲(̲ ̲1̲/̲4̲/̲2̲0̲2̲2̲)̲ ̲M̲ư̲a̲ ̲g̲i̲ô̲n̲g̲ ̲12345

Chưa phân loại

KINH HOÀNG : Sáng Nay ( 1/4/2022) Mưa giông kèm lốc xoáy làm lật úp trên chục tàu cá ở Cà Mau, kéo theo hơn 50 ngư phủ rơi xuống biển. 30 người ” T.ử Vo.ng ” Hiện vẫn còn 9 người mất tích.
Lốc xoáy ở Cà Mau

Lốc xoáy ở Cà Mau làm chìm tàu nhiều người mất tích. Mưa giông kèm lốc xoáy làm lật úp trên chục tàu cá ở Cà Mau, kéo theo hơn 20 ngư phủ rơi xuống biển. Hiện vẫn còn 9 người mất tích.Một trận lốc xoáy mạnh quét ngang vùng biển Cà Mau làm 11 tàu cá ở huyện Phú Tân bị lật úp. Hai tàu cá khác cũng bị chìm vì cơn lốc dữ. Hơn 50 ngư phủ rơi xuống biển. 30 người ” T.ử Vo.ng ” Hiện vẫn còn 9 người mất tích.

Cà Mau: Nhiều người mất tích trong lốc xoáy - KhoaHoc.tv

Không chỉ ở Cà Mau mà trưa nay lốc xoáy còn xảy ra ở Sóc Trăng làm ngã cây trên đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng làm ba người suýt chết. Ảnh: Thiên Phước.
​Đến 9h30, cả 13 chiếc tàu đều chưa được trục vớt vì thời tiết xấu ở vùng ven biển Cà Mau. Trên đất liền, 5 căn nhà bị sập và 48 căn nhà bị tốc mái dọc theo các huyện miền biển của tỉnh này.

Sóng lớn đánh chìm tàu câu mực chở 44 ngư dân trên biển, nhiều người mất tích
Tại TP Cà Mau, trưa nay một cơn dông lớn cũng đã làm sập và hất tung cả mái nhà kho của Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau văng ra đường, rất may không trúng ai. Chị giữ kho cùng hai con nhỏ vừa ra ngoài nên thoát nạn.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết hai tàu khai thác thủy sản của của ông Nguyễn Trung Chánh ở thị trấn Sông Đốc và ông Trần Văn Đô ở xã Lợi An, cùng của huyện Trần Văn Thời, với 18 ngư phủ ra khơi vào ngày 20/5 nhưng đã mất liên lạc hơn một tuần nay. Cùng ngày, giông lốc xảy ra trên địa bàn thành phố Sóc Trăng khiến một cây bạch đàn bị đổ đè lên 3 xe máy đang lưu thông trên đường. Ở Nam Bộ hiện là mùa mưa, dông lốc thường xuyên xảy ra.

Xem thêm: P̲h̲ú Y̲ên̲: S̲ón̲g̲ l̲ớn̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲g̲ười̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲, c̲h̲ìm̲ h̲ư h̲ỏn̲g̲ h̲ơn̲ 5̲0̲ t̲àu̲ c̲á

T̲r̲ận̲ m̲ưa̲ l̲ớn̲ k̲èm̲ g̲i̲ó m̲ạn̲h̲, s̲ón̲g̲ t̲o̲ t̲r̲ái̲ m̲ùa̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ g̲ây̲ t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ n̲ặn̲g̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ư d̲ân̲ t̲ỉn̲h̲ P̲h̲ú Y̲ên̲.


S̲án̲g̲ n̲a̲y̲ (3̲1̲-3̲), ôn̲g̲ T̲r̲ần̲ H̲ữu̲ T̲h̲ế, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ P̲h̲ú Y̲ên̲, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲ỉn̲h̲ P̲h̲ú Y̲ên̲ đã c̲h̲ỉ đạo̲ c̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ t̲ăn̲g̲ c̲ườn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ c̲ó n̲g̲u̲y̲ c̲ơ b̲ị ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ v̲ới̲ g̲i̲ó v̲à m̲ưa̲ l̲ớn̲. Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲, c̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ đa̲n̲g̲ n̲ỗ l̲ực̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ 2̲ n̲g̲ười̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ ở P̲h̲ú T̲h̲ườn̲g̲, x̲ã A̲n̲ H̲òa̲ H̲ải̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲u̲y̲ A̲n̲.
Ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲r̲ọn̲g̲ T̲ùn̲g̲, G̲i̲ám̲ đốc̲ S̲ở N̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲à P̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ n̲ôn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ k̲i̲ểm̲ P̲h̲ó B̲a̲n̲ c̲h̲ỉ h̲u̲y̲ P̲h̲òn̲g̲ c̲h̲ốn̲g̲ t̲h̲i̲ên̲ t̲a̲i̲ v̲à T̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲ứu̲ n̲ạn̲ t̲ỉn̲h̲ P̲h̲ú Y̲ên̲, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲ỉn̲h̲ n̲ày̲ đa̲n̲g̲ b̲ị t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ n̲ặn̲g̲ d̲o̲ đợt̲ m̲ưa̲ g̲i̲ó t̲r̲ái̲ m̲ùa̲ t̲ừ t̲ối̲ q̲u̲a̲. T̲h̲ốn̲g̲ k̲ê c̲h̲ưa̲ đầy̲ đủ, đến̲ s̲án̲g̲ n̲a̲y̲ (3̲1̲.3̲) đã c̲ó t̲r̲ên̲ 5̲0̲ t̲àu̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ c̲ủa̲ n̲g̲ư d̲ân̲ đa̲n̲g̲ n̲e̲o̲ đậu̲ g̲ần̲ b̲ờ b̲ị s̲ón̲g̲ đán̲h̲ c̲h̲ìm̲, h̲ư h̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲. T̲r̲o̲n̲g̲ đó, n̲ặn̲g̲ n̲h̲ất̲ l̲à ở T̲P̲ T̲u̲y̲ H̲òa̲ v̲à h̲u̲y̲ện̲ T̲u̲y̲ A̲n̲.


C̲h̲ỉ r̲i̲ên̲g̲ x̲ã A̲n̲ P̲h̲ú (T̲P̲ T̲u̲y̲ H̲òa̲), t̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ N̲g̲ô Đức̲ H̲i̲ên̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã A̲n̲ P̲h̲ú, x̲ã c̲ó t̲r̲ên̲ 3̲0̲ t̲àu̲ c̲á b̲ị đán̲h̲ c̲h̲ìm̲. “Đó l̲à c̲o̲n̲ s̲ố m̲ới̲ t̲h̲ốn̲g̲ k̲ê được̲ b̲ước̲ đầu̲. S̲ón̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ l̲ớn̲, t̲àu̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ đa̲n̲g̲ b̲ị đán̲h̲ c̲h̲ìm̲ n̲ên̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ốn̲g̲ k̲ê h̲ết̲ được̲. H̲ầu̲ h̲ết̲ đây̲ l̲à t̲àu̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ k̲h̲a̲i̲ t̲h̲ác̲ l̲ộn̲g̲, đa̲n̲g̲ được̲ n̲e̲o̲ đậu̲. G̲i̲ó t̲o̲, s̲ón̲g̲ l̲ớn̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ q̲u̲á n̲ên̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲ịp̲ t̲r̲ở t̲a̲y̲” – ôn̲g̲ H̲i̲ên̲ n̲ói̲.

Tàu thuyền của tỉnh Phú Yên bị đánh chìm, hư hỏng nặng khi hứng chịu trận mưa gió trái mùa. T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ C̲a̲o̲ Đìn̲h̲ H̲u̲y̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ T̲P̲ T̲u̲y̲ H̲òa̲, s̲án̲g̲ n̲a̲y̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố n̲ày̲ đã c̲ử l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ b̲i̲ên̲ p̲h̲òn̲g̲, b̲ộ đội̲ v̲à c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đến̲ x̲ã A̲n̲ P̲h̲ú để h̲ỗ t̲r̲ợ n̲g̲ư d̲ân̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲h̲e̲o̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲, v̲ì s̲ón̲g̲ c̲òn̲ q̲u̲á l̲ớn̲ n̲ên̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ n̲ạn̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể r̲a̲ c̲ác̲ t̲àu̲ đa̲n̲g̲ c̲òn̲ n̲e̲o̲ đậu̲, c̲h̲ủ y̲ếu̲ c̲h̲ỉ c̲ứu̲ n̲ạn̲ g̲ần̲ b̲ờ. M̲ột̲ t̲àu̲ c̲á b̲ị c̲h̲ìm̲ d̲o̲ s̲ón̲g̲ l̲ớn̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ h̲ôm̲ 3̲1̲-3̲ ở P̲h̲ú Y̲ên̲

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, t̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ H̲u̲ỳn̲h̲ V̲ăn̲ K̲h̲o̲a̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ h̲u̲y̲ện̲ T̲u̲y̲ A̲n̲, h̲u̲y̲ện̲ n̲ày̲ đã c̲ó ít̲ n̲h̲ất̲ 2̲1̲ t̲àu̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ b̲ị c̲h̲ìm̲ v̲à 2̲ n̲g̲ười̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲. T̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲h̲ỉ r̲i̲ên̲g̲ x̲ã A̲n̲ H̲òa̲ H̲ải̲ đã c̲ó 2̲0̲ t̲àu̲ c̲á b̲ị c̲h̲ìm̲ v̲à 2̲ n̲g̲ười̲ ở t̲h̲ôn̲ P̲h̲ú T̲h̲ườn̲g̲ đa̲n̲g̲ b̲ị m̲ất̲ t̲íc̲h̲. “T̲ôi̲ đa̲n̲g̲ c̲ùn̲g̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲ứu̲ n̲ạn̲. K̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ n̲g̲h̲ĩ m̲ùa̲ n̲ày̲ l̲ại̲ m̲ưa̲ t̲o̲ g̲i̲ó l̲ớn̲ t̲h̲ế n̲ày̲ n̲ên̲ t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ n̲ặn̲g̲ q̲u̲á”- ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ n̲ói̲.


S̲ón̲g̲ g̲i̲ó t̲r̲ái̲ m̲ùa̲ n̲g̲ày̲ 3̲1̲-3̲, k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲g̲ười̲ ở t̲h̲ôn̲ P̲h̲ú T̲h̲ườn̲g̲, x̲ã A̲n̲ H̲òa̲ H̲ải̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲u̲y̲ A̲n̲ b̲ị m̲ất̲ t̲íc̲h̲.

Theo nguoiduatin

Xem thêm: T̲r̲ốn̲ b̲ố m̲ẹ r̲a̲ a̲o̲ s̲a̲u̲ b̲u̲ổi̲ n̲h̲ập̲ h̲ọc̲, 3̲ e̲m̲ n̲h̲ỏ đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲
(N̲L̲ĐO̲)- T̲r̲ở v̲ề n̲h̲à s̲a̲u̲ b̲u̲ổi̲ n̲h̲ập̲ h̲ọc̲, 3̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ t̲r̲ốn̲ n̲g̲ười̲ l̲ớn̲ r̲a̲ a̲o̲ g̲ần̲ n̲h̲à v̲à b̲ị đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.
T̲ối̲ n̲g̲ày̲ 31-03, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ U̲B̲N̲D̲ x̲ã N̲a̲ S̲o̲n̲, h̲u̲y̲ện̲ Đi̲ện̲ B̲i̲ên̲ Đôn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ Đi̲ện̲ B̲i̲ên̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ x̲ã v̲ừa̲ x̲ảy̲ r̲a̲ m̲ột̲ v̲ụ đu̲ối̲ n̲ước̲ k̲h̲i̲ến̲ 3̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲.

Trốn bố mẹ đi tắm ao, 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

T̲r̲ốn̲ b̲ố m̲ẹ đi̲ t̲ắm̲ a̲o̲, 3̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ – Ản̲h̲ 1̲.
T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, v̲ụ v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ b̲u̲ổi̲ s̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ t̲ại̲ b̲ản̲ S̲ư L̲ư 2̲, x̲ã N̲a̲ S̲o̲n̲, h̲u̲y̲ện̲ Đi̲ện̲ B̲i̲ên̲ Đôn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ Đi̲ện̲ B̲i̲ên̲. V̲ào̲ b̲u̲ổi̲ s̲án̲g̲ 31-03, t̲ất̲ c̲ả c̲ác̲ t̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲C̲S̲, t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ v̲à m̲ầm̲ n̲o̲n̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ x̲ã t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ n̲h̲ập̲ h̲ọc̲ v̲à k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ s̲ĩ s̲ố c̲ác̲ c̲h̲áu̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ập̲ h̲ọc̲, 3̲ c̲h̲áu̲ được̲ đưa̲ v̲ề n̲h̲à ăn̲ c̲ơm̲ v̲à n̲g̲h̲ỉ t̲r̲ưa̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ n̲g̲ười̲ l̲ớn̲ k̲h̲ôn̲g̲ để ý, c̲ả 3̲ c̲h̲áu̲ đã t̲r̲ốn̲ r̲a̲ a̲o̲ g̲ần̲ n̲h̲à. Đến̲ 1̲2̲ g̲i̲ờ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲ đâu̲ n̲ên̲ đã h̲u̲y̲ độn̲g̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ đi̲ t̲ìm̲ ở m̲ột̲ s̲ố n̲ơi̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲ h̲a̲y̲ l̲u̲i̲ t̲ới̲, n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó k̲ết̲ q̲u̲ả.

K̲h̲i̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ ở k̲h̲u̲ v̲ực̲ a̲o̲ t̲h̲ì p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲áu̲: L̲ò V̲ăn̲ V̲. (S̲N̲ 2̲0̲1̲6̲) v̲à c̲h̲áu̲ L̲ò T̲h̲ị T̲r̲à M̲. (S̲N̲ 2̲0̲1̲6̲) đã t̲ử v̲o̲n̲g̲ n̲ổi̲ l̲ên̲ t̲r̲ên̲ m̲ặt̲ a̲o̲. T̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲êm̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲h̲áu̲ L̲ò T̲h̲ị B̲. (S̲N̲ 2̲0̲1̲4̲). T̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲h̲áu̲ B̲. v̲à c̲h̲áu̲ M̲. l̲à h̲a̲i̲ c̲h̲ị e̲m̲ r̲u̲ột̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ x̲ã đã h̲ỗ t̲r̲ợ k̲h̲ẩn̲ c̲ấp̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ó c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ t̲h̲i̲ệt̲ m̲ạn̲g̲ 2̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲. H̲u̲y̲ện̲ Đi̲ện̲ B̲i̲ên̲ Đôn̲g̲ h̲ỗ t̲r̲ợ 3̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ để g̲i̲úp̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲àm̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ a̲n̲ t̲án̲g̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲.

Xem thêm: B̲é s̲o̲n̲g̲ s̲i̲n̲h̲ h̲a̲i̲ đầu̲, b̲a̲ t̲a̲y̲ c̲h̲ào̲ đời̲ ở Ấn̲ Độ

E̲m̲ b̲é s̲ơ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ l̲à t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ h̲y̲ h̲ữu̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ào̲ đời̲ v̲ới̲ 2̲ đầu̲ v̲à 3̲ t̲a̲y̲, c̲án̲h̲ t̲a̲y̲ t̲h̲ứ b̲a̲ đặt̲ ở p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ l̲ưn̲g̲, g̲i̲ữa̲ 2̲ đầu̲. H̲i̲ện̲ e̲m̲ b̲é n̲ày̲ đã được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ s̲a̲n̲g̲ m̲ột̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ k̲h̲ác̲ để được̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ v̲à g̲i̲ám̲ s̲át̲ v̲ới̲ c̲ác̲ t̲h̲i̲ết̲ b̲ị y̲ t̲ế h̲i̲ện̲ đại̲.

Hy hữu: Cặp song sinh dính liền có 2 đầu và 3 tay, bác sĩ chưa thể phẫu thuật - Tin tức
C̲ặp̲ s̲o̲n̲g̲ s̲i̲n̲h̲ d̲ín̲h̲ l̲i̲ền̲ v̲ới̲ h̲a̲i̲ đầu̲, b̲a̲ t̲a̲y̲ t̲ại̲ Ấn̲ Độ. Ản̲h̲: I̲n̲d̲i̲a̲ T̲o̲d̲a̲y̲
B̲ác̲ s̲ĩ N̲a̲v̲e̲d̲ Q̲u̲r̲e̲s̲h̲i̲, c̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ n̲h̲i̲ k̲h̲o̲a̲ t̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ q̲u̲ận̲ R̲a̲t̲l̲a̲m̲, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ s̲ản̲ p̲h̲ụ t̲r̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề b̲i̲ết̲ c̲o̲n̲ m̲ìn̲h̲ c̲ó d̲ị t̲ật̲, k̲ết̲ q̲u̲ả s̲i̲êu̲ âm̲ t̲r̲ước̲ đó c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ t̲r̲ôn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ặp̲ s̲i̲n̲h̲ đôi̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲.

“T̲ất̲ c̲ả c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đều̲ c̲h̲o̲án̲g̲ v̲án̲g̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ e̲m̲ b̲é s̲ơ s̲i̲n̲h̲ v̲ới̲ 2̲ đầu̲ v̲à 3̲ t̲a̲y̲. Đứa̲ t̲r̲ẻ n̲ặn̲g̲ 3̲ k̲g̲” – b̲ác̲ s̲ĩ Q̲u̲r̲e̲s̲h̲i̲ n̲ói̲.

V̲ào̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲1̲/2̲0̲1̲9̲, m̲ột̲ s̲ản̲ p̲h̲ụ 2̲1̲ t̲u̲ổi̲ t̲ại̲ b̲a̲n̲g̲ M̲a̲d̲h̲y̲a̲ P̲r̲a̲d̲e̲s̲h̲, Ấn̲ Độ, c̲ũn̲g̲ đã s̲i̲n̲h̲ b̲é t̲r̲a̲i̲ v̲ới̲ 2̲ đầu̲ v̲à 3̲ t̲a̲y̲.

M̲ột̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ k̲h̲ác̲ v̲ề c̲ặp̲ s̲o̲n̲g̲ s̲i̲n̲h̲ d̲ín̲h̲ l̲i̲ền̲ l̲à h̲a̲i̲ c̲ô b̲é n̲g̲ười̲ M̲ỹ A̲b̲i̲g̲a̲i̲l̲ v̲à B̲r̲i̲t̲t̲a̲n̲y̲ H̲e̲n̲s̲e̲l̲. H̲a̲i̲ c̲ô b̲é n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ p̲h̲ần̲ l̲ớn̲ c̲ác̲ b̲ộ p̲h̲ận̲ c̲ơ t̲h̲ể, m̲à c̲h̲u̲n̲g̲ m̲ột̲ l̲ồn̲g̲ n̲g̲ực̲ l̲ớn̲ v̲ới̲ 2̲ x̲ươn̲g̲ ức̲, 2̲ v̲ú, m̲ột̲ g̲a̲n̲, m̲ột̲ r̲u̲ột̲, 3̲ q̲u̲ả t̲h̲ận̲, m̲ột̲ b̲àn̲g̲ q̲u̲a̲n̲g̲, m̲ột̲ h̲ệ s̲i̲n̲h̲ s̲ản̲, m̲ột̲ k̲h̲u̲n̲g̲ x̲ươn̲g̲ c̲h̲ậu̲ v̲à 2̲ c̲h̲ân̲.

T̲i̲ến̲ s̲ĩ B̲r̲i̲j̲e̲s̲h̲ L̲a̲h̲o̲t̲i̲, m̲ột̲ b̲ác̲ s̲ĩ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ n̲h̲i̲ k̲h̲o̲a̲, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ n̲ày̲ được̲ g̲ọi̲ l̲à c̲h̲ứn̲g̲ P̲a̲r̲a̲p̲a̲g̲u̲s̲ d̲i̲c̲e̲p̲h̲a̲l̲i̲c̲ – s̲o̲n̲g̲ s̲i̲n̲h̲ d̲ín̲h̲ l̲i̲ền̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ốn̲g̲ k̲ê, k̲h̲o̲ản̲g̲ 6̲0̲-7̲0̲% t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ m̲ắc̲ h̲ội̲ c̲h̲ứn̲g̲ P̲a̲r̲a̲p̲a̲g̲u̲s̲ d̲i̲c̲e̲p̲h̲a̲l̲i̲c̲ s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ s̲ốn̲g̲ s̲ót̲. T̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ t̲h̲ườn̲g̲ c̲h̲ết̲ l̲ưu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ụn̲g̲ m̲ẹ, h̲o̲ặc̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲òn̲g̲ 4̲8̲ g̲i̲ờ s̲a̲u̲ s̲i̲n̲h̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, m̲ột̲ s̲ố t̲r̲ẻ e̲m̲ v̲ẫn̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ s̲ốn̲g̲ s̲ót̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ được̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲. H̲ội̲ c̲h̲ứn̲g̲ t̲r̲ên̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ đối̲ v̲ới̲ b̲é g̲ái̲.

“N̲h̲ữn̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ l̲à r̲ất̲ h̲i̲ếm̲ g̲ặp̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲h̲ưa̲ c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲ v̲ề t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ b̲é, đặc̲ b̲i̲ệt̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ đầu̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ c̲h̲o̲ e̲m̲ b̲é n̲ày̲”, b̲ác̲ s̲ĩ L̲a̲h̲o̲t̲i̲ n̲ói̲ t̲h̲êm̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.